Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Aktualność

Delegowanie uzupełniania GTU na klienta biura rachunkowego

Wprowadzenie nowego pliku JPK VAT połączonego z deklaracją VAT postawiło księgowych przed nowymi wyzwaniami. Jednym z nich jest oznaczenie dokumentów grupami GTU i procedurami JPK.

Klienci często dostarczają faktury sprzedaży papierowo lub w postaci zestawień, które nie mają odpowiednich oznaczeń. Księgowość zaś musi te oznaczenia wprowadzić co jest problematyczne, bo sprzedawany przez klienta asortyment jest poza szczegółową wiedzą biura rachunkowego.

Można prosić klienta o ręczne opisanie faktur, ale takie rozwiązanie zmusza do ręcznego wprowadzenia oznaczeń do programu księgowego co jest bardzo pracochłonne.

KT Konwerter Księgowy wspiera te czynności w szerokim zakresie poprzez konwersję danych faktur wraz z oznaczeniami czy też Moduł Zaawansowanej Konwersji ułatwiający hurtowe zmiany tych oznaczeń. Teraz umożliwiliśmy delegowanie wprowadzenia oznaczeń do faktur na klienta biura rachunkowego, dzięki czemu można uniknąć żmudnego ich przepisywania.

Jak taki proces wygląda? Jest bardzo prosty i składa się z kilku kroków rozłożonych w czasie.

1. Klient dostarcza plik z rejestrem faktur przeznaczony do zaimportowania do Konwertera.
2. Wczytujemy dane do Konwertera, do Modułu Zaawansowanej Konwersji.
3. Zapisujemy wczytane dane do pliku xlsx (dla programu Excel).

 

 

4. Plik przekazujemy klientowi w celu uzupełnienia oznaczeń GTU i procedur JPK. Jest to prosta czynność. Wystarczy w odpowiednich komórkach arkusza wpisać literę T lub 1.

 

 

5. Klient odsyła uzupełniony plik do biura.
6. Uruchamiamy Konwerter i wczytujemy plik rejestru faktur (ten sam co w kroku 1).
7. W Module Zaawansowanej Konwersji importujemy z pliku XLSX oznaczenia GTU i procedury JPK. Pozostałe dane pozostają niezmienione.

 

8. Wykonujemy eksport danych dla programu księgowego, a następnie importujemy je w programie księgowym ciesząc się uzupełnionymi danymi.

Opisana wyżej funkcja daje możliwość zwiększenia efektywności korzystania z KT Konwertera Księgowego i zmniejszenia obciążeń pracowników biur rachunkowych.