Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

KT PSZOK to dedykowane oprogramowanie do obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zarządzanie punktem PSZOK to duże wyzwanie. Oferowane przez nas oprogramowanie umożliwia łatwiejsze zarządzanie, kontrolowanie i raportowanie przeprowadzonych przyjęć odpadów komunalnych.

KT PSZOK dostępny jest w różnych konfiguracjach zależnie od potrzeb i możliwości infrastruktury zamawiającego.

Porównaj wersje programu

 

Możliwość obsługi wielu gmin w ramach jednego systemu

Program przystosowany jest do obsługi PSZOK, do którego mogą zostać przekazane odpady przez mieszkańców okolicznych gmin.
Stowarzyszenie kilku gmin w celu utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest przedsięwzięciem skomplikowanym. System  posiada gotowe rozwiązanie informatyczne do prawidłowego prowadzenia obsługi kilku punktów PSZOK i/lub komunikacji z jednym lub wieloma urzędami gmin i/lub jednostkami im podległymi.

Analiza danych w ujęciu geograficznym

Dzięki użyciu nowoczesnych technologii program umożliwia prezentację zgromadzonych danych w postaci "map ciepła". Są one nakładane na mapę gminy, a intensywność koloru świadczy o wartościach, które chcemy analizować. Taki raport, przydatny w organizacji i planowaniu, w czytelny sposób daje możliwość np. szybkiej oceny korzystania z PSZOK przez mieszkańców gminy.

Wysoki standard obsługi mieszkańca gminy oddającego odpady.

Posiadacz karty identyfikacyjnej PSZOK zostaje szybko obsłużony w punkcie oddania odpadów. Natychmiast też zostaje poinformowany przez pracownika o przekroczeniu limitu, dzięki czemu na miejscu może podjąć decyzję o oddaniu odpadów. Brak danych wrażliwych na karcie podwyższa komfort osoby oddającej, która nie musi pamiętać o dowodzie tożsamości. 
 

Funkcjonalność programu

 

Ewidencja odpadów przyjmowanych w PSZOK

Oprogramowanie KT PSZOK pozwala na dokładną, elektroniczną ewidencję odpadów oddawanych przez właścicieli nieruchomości z rejonu obsługiwanego przez PSZOK. Dzięki elektronicznym rejestrom obsługa PSZOK ma uproszczone zadanie w ocenie czy odpady zostały dostarczone z nieruchomości podlegającej PSZOK.

Łatwa identyfikacja nieruchomości przy pomocy kart identyfikacyjnych

Zastosowanie kart identyfikacyjnych w postaci kart zbliżeniowych RFID lub kart z nadrukowanym kodem kreskowym/QR znacznie ułatwia pracę obsługi PSZOK.
Karty przydzielane są właścicielom nieruchomości i powiązane w systemie z danymi nieruchomości. Użycie karty w czytniku KT PSZOK błyskawicznie pozwala określić czy od właściciela danej nieruchomości można przyjąć odpady na PSZOK. Przyspiesza także zaewidencjonowanie przekazanych odpadów na konto nieruchomości oraz wywołuje historię wcześniej przyjętych odpadów.

Podział nieruchomości na kategorie

W systemie istnieje możliwość podziału rejestru nieruchomości na kategorie. Do każdej z kategorii można przypisać oddzielny zestaw limitów. Umożliwia to określenie innych limitów dla zabudowy jednorodzinnej, działek, działalności gospodarczych. W wypadku zabudowy wielomieszkaniowej istnieje możliwość określenia limitu na cały budynek lub poszczególne lokale bez konieczności wyszczególniania lokali w rejestrze nieruchomości.

Kontrola limitów przekazywanych odpadów w PSZOK

KT PSZOK pozwala na kontrolowanie limitów przekazywanych odpadów. Limity mogą być określane wagowo i ilościowo (sztuki – często stosowane dla opon). W wypadku przekroczenia limitu system niezwłocznie wyświetla taką informację oraz może naliczyć opłatę wg wskazanej stawki. Opłata może być naliczona od razu w PSZOK lub w późniejszym okresie w ramach decyzji administracyjnej.

Nadzór nad gospodarką magazynową zgromadzonych odpadów.

Rejestr wszystkich przekazanych odpadów daje możliwość precyzyjnym zarządzaniem magazynem i rozliczaniem kosztów ich utylizacji.

Obsługa mierników wagowych

KT PSZOK posiada możliwość odczytywania informacji z wszelkich mierników wagowych, które dysponują interfejsem komunikacyjnym. Program automatycznie przypisuje wartości ważenia do ewidencji odpadów.

Szybka analiza danych i gotowe wzory raportów

Ewidencja w programie wszystkich operacji dokonanych w PSZOK daje podstawę wygenerowania analiz, dzięki którym zostaje ułatwione przygotowanie sprawozdawczości dla organu nadzorującego działalność punktu.

Integracja BDO

Dzięki integracji z BDO szereg żmudnych czynności związanych z obowiązkiem ewidencji w BDO została ułatwiona i przyspieszona. KT PSZOK wykorzystując możliwości API portalu BDO umożliwia:

  • ewidencję przyjętych od mieszkańców odpadów w KEO/KEOK,
  • zarządzanie dokumentami KPO w zakresie ich przygotowywania, edycji i ewidencji w KEO/KEOK,
  • wsparcie dla przygotowania sprawozdań komunalnych,
  • kontrola poprawności i kompletności ewidencji zgromadzonych oraz przekazanych odpadów w KEO/KEOK.

Portal informacyjny dla mieszkańca

Dane o odbiorach mogą zostać udostępnione na stronie internetowej dedykowanej obsłudze mieszkańca. Rozwiązanie to pozwala mieszkańcom w bezpieczny sposób śledzić swoje konto przekazanych odpadów w PSZOK.

Aplikacja mobilna dla mieszkańca

Dane o odbiorach mogą zostać udostępnione w postaci aplikacji na smartfony. Rozwiązanie to pozwala mieszkańcom w bezpieczny sposób śledzić swoje konto oddawanych odpadów w PSZOK.

Obsługa PSZOK przy użyciu tabletu

Pracownik PSZOK wyposażony w tablet nie jest przywiązany do stanowiska komputerowego w celu ewidencji odpadów. Swoje działania może wykonywać w dowolnym miejscu PSZOK. Dzięki takiemu rozwiązaniu rośnie efektywność i jakość obsługi mieszkańca.

Szerokie możliwości konfiguracji

System KT PSZOK doskonale sprawdzi się zarówno w prostych wdrożeniach, tylko w obsłudze punktu odbioru odpadu, jak również przy bardziej skomplikowanych implementacjach, gdzie istnieje konieczność obsługi kilku punktów PSZOK i/lub komunikacji z urzędem gminy.

 

Konfiguracja programu KT PSZOK może być rozszerzana w trakcie jego użytkowania.

Szczegóły dostępne pod numerem tel. +48 667 78 78 30 oraz adresem email: pszok@ktsoft.pl