Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

KT PSZOK to kompleksowe narzędzie do obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządowych – jest funkcjonalny, łatwy w obsłudze i w razie potrzeby dopasowywany do indywidualnych potrzeb gminy. Pozwala na szybką kontrolę i generowanie raportów.
 

Wysoki standard obsługi mieszkańca gminy oddającego odpady.

Posiadacz karty identyfikacyjnej PSZOK zostaje szybko obsłużony w punkcie oddania odpadów. Natychmiast też zostaje poinformowany, przez pracownika o przekroczeniu limitu, dzięki czemu na miejscu może podjąć decyzję o oddaniu odpadów. Brak danych wrażliwych na karcie podwyższa komfort osoby oddającej, która nie musi pamiętać o dowodzie tożsamości. 
 

Funkcjonalność programu

 

Natychmiastowa weryfikacja osób uprawnionych do oddania odpadów.

Nieruchomość, wobec której została zgłoszona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaje pobrana do programu KT PSZOK. Posługujący się kartą identyfikacyjną mieszkańcy automatycznie zostają zweryfikowani dzięki istniejącej bazie danych.

Kontrola limitów przekazywanych odpadów.

Przekazywane przez mieszkańca odpady są rejestrowane na koncie danej nieruchomości oraz w wykazie odpadów zbieranych w PSZOKu. Każdorazowe przekroczenie jest ewidencjonowane, co ogranicza koszty gospodarowania odpadami. A w przypadku mieszkańca przyspiesza decyzję o płatnym oddaniu odpadów.

Nadzór nad gospodarką magazynową zgromadzonych odpadów.

Rejestr wszystkich przekazanych odpadów pozwala na precyzyjne zarządzanie magazynem i rozliczanie kosztów ich utylizacji.

Szybka analiza danych i gotowe wzory raportów.

Ewidencja w programie wszystkich operacji dokonanych w PSZOK daje podstawę wygenerowania analiz, dzięki którym zostaje ułatwiona sprawozdawczość dla organu nadzorującego działalność punktu.