Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

KT PLUS to zintegrowany system informatyczny łączący cechy systemów klasy CRM, ERP i Business Intelligence wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwami średniej wielkości.

System umożliwia ewidencjonowanie zdarzeń biznesowych i gospodarczych, śledzenie transakcji i procesów na każdym etapie realizacji.

KT Plus generuje zestawienia i analizy ułatwiające podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych. Zapewnia wsparcie dla Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000. W projekcie systemu zastosowano rozwiązania zapewniające łatwość adaptacji do zmieniających się wymogów przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. System wspiera zarządzanie firmami wielooddziałowymi. Gwarantuje spójność, integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

 

 

KT Plus jest systemem, w którego centralnym punkcie znajdują się funkcje związane z obsługą kontrahenta. Mamy świadomość, że w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, idealnie odpowiadające potrzebom biznesowym przedsiębiorstwa, dlatego KT Plus zbudowany został w sposób maksymalnie ułatwiający dostosowanie się systemu do potrzeb przedsiębiorstwa.

System jest sprofilowany dla przedsiębiorstw

  • prowadzących sprzedaż rozwiązań i produktów wymagających doradztwa technicznego, konsultacji;
  • zajmujących się utrzymaniem ruchu u swoich klientów;
  • produkujących elementy jednostkowo lub wielkoseryjnie, gdzie ważna jest kontrola nad projektami oraz rozliczenia kontraktów;
  • dla których istotne jest wsparcie gospodarki odpadami użytkowymi;
  • wymagających rozbudowanych analiz samodzielnie tworzonych przez własnych pracowników (integralna hurtownia danych);
  • wymagających elektronicznego archiwum dokumentacji związanej z prowadzonymi procesami biznesowymi;
  • korzystających z wskaźnikowej oceny pracy pracowników (ocena przez realizację celów);
  • korzystających z rozbudowanych cenników;
  • wspierających normy jakościowe ISO 9001.

Wybrane funkcjonalności systemu KT Plus:

KT PLUS powstał i jest rozwijany jako produkt koncentrujący się na obsłudze kontrahenta. Jest więc zupełnie wolny od niedogodności związanych z integracją CRM-ERP. Zastosowana technologia umożliwia dostosowanie systemu do specyfiki przedsiębiorstwa i nie powoduje konieczności zmiany wypracowanych i sprawdzonych metod pracy.

Zdarzenia

Zdarzenia służą do rejestracji transakcji biznesowych. W wielu firmach pod pojęciem zdarzeń rozumie się takie terminy jak projekt, kontrakt, sprawa, zlecenie produkcyjne. Przebieg zdarzenia jest dostosowywany indywidualnie dla każdego klienta według potrzeb. 

Przykładowy obieg dokumentów w Zdarzeniach.

Hurtownia danych

Hurtownia danych jest integralną częścią systemu, dzięki czemu jest automatycznie aktualizowana w ustalonym czasie. Zapis danych w hurtowni jest optymalizowany pod kątem przeprowadzania analiz.

Business Intelligence

Business Inteligence (BI) często nazywany „Systemem wspomagania decyzji” lub „System informowania kierownictwa” jest zbiorem koncepcji, metod i procesów, których celem jest ulepszenie decyzji biznesowych przy wykorzystaniu danych zawartych we wszystkich zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa oraz doświadczeniu i wiedzy pracowników.  KT Plus udostępnia użytkownikowi szereg funkcji umożliwiających zarówno przeprowadzanie analiz na podstawie zdefiniowanych danych, jak i organizację tych danych zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami.

Raporty i analizy

Moduł analityczno – raportujący wykorzystujący zarówno dane transakcyjne oraz zapisane w hurtowni danych. 

Zlecenia produkcyjne

Zlecenia produkcyjne umożliwiają rejestrację procesu wytworzenia produktu (z produktów) i z użytych do produkcji komponentów w oparciu o harmonogram produkcji.

Gospodarka magazynowa

Umożliwia obsługę dokumentów magazynowych (PZ, WZ, MM…), zarządzanie zapasami, obsługę cenników, zarządzanie produktami. Moduł umożliwia pracę z wieloma magazynami, które mogą być obsługiwane zgodnie z algorytmami (magazyny własne, depozytowe, przypisane konkretnym kontrahentom, itd). 

Sprzedaż

Rejestracja transakcji sprzedaży krajowej i eksportowej oraz obsługa dokumentów korygujących. 
Rejestracja transakcji posiada możliwość automatycznej aktualizacji kursu dowolnej waluty na podstawie uśrednionej informacji NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.

Zakupy

Rejestracja transakcji zakupu od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Możliwa rejestracja transakcji w różnych walutach. Kurs automatycznie aktualizowany na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu. Możliwe obciążenie zakupów kosztami ( transport, różnice kursowe, usługi dodatkowe).

Płatności

Rejestracja wszystkich płatności (gotówka, zaliczka, przelewy bankowe, kompensaty). Płatności są wiązane z konkretnymi dokumentami (sprzedaży, zakupu). System monitoruje przeterminowane płatności i generuje powiązane z tym raporty. Tworzy raporty kasowe oraz wspiera windykację należności. Ostrzega przed transakcjami z zadłużonymi kontrahentami. System tworzy paczki przelewów (Elixir-O) oraz umożliwia import wyciągów bankowych (format MT940).

Windykacja należności

Moduł umożliwiający kontrolę nad procesem odzyskiwania należności od dłużników. System generuje przypomnienie o płatności i daje możliwość bezpośredniej wysyłki z KT Plus, co daje pełną kontrolę przepływów finansowych.