Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Aktualność

Raport U711 w KT PSZOK - Przyjęcia odpadów przekraczające średnią

Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami jest kluczowym zadaniem gmin. Oprócz zapewnienia wpływów z opłat śmieciowych niezbędnych do jego utrzymania ważne są również działania dotyczące uszczelnienia przyjmowania odpadów od osób uprawnionych w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Gminy, które nie stosują limitów przyjęć odpadów czy też nie są w stanie rzetelnie zidentyfikować osoby oddającej odpad komunalny w PSZOK-u narażone są na ponoszenie większych kosztów związanych z ich wywozem i przetworzeniem. 

Największą bolączką są nadużycia ze strony nieuczciwych mieszkańców. Bez odpowiednich narzędzi kontrolnych istnieje ryzyko przyjęcia odpadów od osób nieuprawnionych zamieszkałych w innej gminie czy też np. prowadzących działalność gospodarczą. Tutaj częstym nadużyciem jest oddanie odpadów z działalności jako osoby prywatnej.  

Problem w uszczelnianiu systemu stanowi również brak limitów na odpady. Możliwość wprowadzenia limitów dla poszczególnych frakcji odpadów jest ustanowiona prawnie. Niezbędne staje się wówczas poszukiwanie innych mechanizmów pozwalających na kontrolę mieszkańców przekazujących odpady, które nie są limitowane. 

Funkcje w systemach informatycznych związane z ewidencją przyjęć dają pracownikom PSZOK informację dotyczącą ilości dostarczonych odpadów przez mieszkańców. Analiza tych danych i przedstawienie ich w czytelny sposób w formie raportu jest cennym źródłem wiedzy pochodzenia odpadów. Wykorzystane w odpowiedni sposób dane pozwalają na rozwiązanie problemów nadużyć. 

Przyjęcia odpadów przekraczające średnią w formie raportu.

W najnowszej aktualizacji wersji systemu KT PSZOK przygotowaliśmy raport U711 – Przyjęcia odpadów przekraczające średnią. Raport ten dla wskazanego zakresu dat przeszukuje wszystkie przyjęcia odpadów i wskazuje te nieruchomości, które przekroczyły zdefiniowaną średnią procentową ilości masy. Jeśli wartość procentowa zostanie ustalona na 300% średniej, to raport wyświetli wszystkie nieruchomości, które przekroczyły o 300% średnią z wszystkich przyjęć w danym okresie. 

Raport U711 zawiera czytelną informację o nieruchomościach, których suma przyjęć znacznie przekracza średnią masę wszystkich przyjęć z danego okresu. Jest podstawą do rozważenia zapoczątkowania działań związanych z ograniczeniem przyjęć odpadów od tych nieruchomości.  

Dzięki ewidencji przyjęć opartej o limity, identyfikacji nieruchomości poprzez karty RFID lub też dedykowanej aplikacji internetowej oraz rozbudowanemu raportowaniu obsługa PSZOK jest pełna nowoczesnych i praktycznych rozwiązań. Stanowi niezbędne narzędzie w procesie uszczelniania systemu gospodarki komunalnej.