Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Aplikacja KT PIT-11 to narzędzie, które w łatwy, skuteczny i bezpieczny sposób dostarczy pracownikom wygenerowane przez pracodawcę deklaracje PIT11

Pracodawco dostarcz pracownikowi KT PIT-11 drogą elektroniczną

Dlaczego aplikacja KT PIT-11 jest korzystna dla twojej firmy?

 • Oszczędzasz koszty związane z wydrukiem i przesyłką.
 • Nie musisz sporządzać list potwierdzających odbiór dokumentu.
 • Pracownik poprzez autoryzowany odbiór dokumentu bez zbędnej fatygi może w każdym momencie pobrać deklarację.
 • Nie korzystasz z wydruku, więc jesteś eko.

Aplikacja KT PIT-11 jest bezpieczna dla biznesu. Posiadamy zabezpieczenia w najwyższym standardzie bazując na poufności, integralności i dostępności danych. Zastosowane w aplikacji zapory są zgodne z przewidywanymi w rozporządzeniu dyrektywami.

Przesłanki prawne
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 listopada 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1097/13, stwierdził że:

 • dopełnieniem obowiązku przekazywania podatnikowi dokumentów związanych z rocznym obliczeniem podatku jest dostarczenie ich drogą elektroniczną w formie nieedytowalnej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym;
 • brak jest obowiązku uzyskania pisemnej zgody na przesyłanie podatnikom deklaracji PIT-11 za pośrednictwem komunikacji elektronicznej;
 • otworzenie wiadomości zawierającej wyżej opisane deklaracje i informacje będzie wystarczającym dowodem ich dostarczenia. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 stycznia 2012 r., Nr IPPB4/415-792/11-3/MP stwierdził, iż: 
 • brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym, umieszczonej na zabezpieczonej platformie internetowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Sprawdź aplikację KT PIT-11, a już nigdy nie będziesz wysyłał deklaracji w tradycyjny sposób.

Krok po kroku pracodawcy…

 1. Poinformuj pracowników o metodzie doręczenia PIT-11.
 2. Wygeneruj deklaracje w swoim programie kadrowo płacowym – pobierz uzupełnione deklaracje w postaci xml.
 3. Uzupełnij w aplikacji bazę danych pracowników (nr telefonu, adres e-mail) - ręcznie lub zaimportuj plik xls do aplikacji.
 4. Zapisz dokument w postaci PDF.
 5. Podpisz druki e-podpisem (kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 6. Wyślij na adres e-mail pracowników.
 7. Aplikacja automatycznie dostarcza zaszyfrowane PDF oraz powiadamia drogą SMS pracowników o możliwości pobrania swojej deklaracji.
 8. Uzyskaj potwierdzenie doręczenia – pobierz z aplikacji KT PIT-11 raport o odebranych dokumentach przez pracownika.
 9. Jeżeli pracownik nie pobrał przydzielonego PITu11, aplikacja daje możliwość wydruku deklaracji, który należy dostarczyć drogą tradycyjną.

 

Krok po kroku pracownika…

 1. Pracodawca poinformuje Cię o elektronicznej metodzie dostarczenia dokumentu.
 2. Na twój numer telefonu otrzymasz unikatowe hasło dostępu do swojego konta.
 3. Skorzystaj z podanego przez pracodawcę linku i zaloguj się na podanej platformie internetowej.
 4. Wpisz niezwłocznie hasło, aby pobrać swoją deklarację PIT-11, która posiada podpis elektroniczny pracodawcy.
 5. Dzięki zalogowaniu w platformie  twój pracodawcę dostanie potwierdzenie dostarczenia deklaracji.
 6. Można automatycznie rozliczyć PIT-11 na stronie "Twój e-PIT".