Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

KT PSZOK - Wersje programu

Wersje programu KT PSZOK

KT PSZOK Start

Ekonomiczna wersja programu dedykowana małym, jednostanowiskowym instalacjom. 
Możliwa do wdrożenia samodzielnie przez użytkownika. Opłata za system jednorazowa. Licencja na użytkowanie wieczysta. Dostęp do aktualizacji 
i pomocy technicznej roczny z możliwością przedłużenia.  

Zalecany sprzęt do instalacji oprogramowania: spełniający minimalne wymogi systemów MS Windows 10/11.

KT PSZOK Pro

Wersja programu dla wymagających użytkowników 
z szerkomim wachlarzem możliwości konfiguracji 
o dostosowania do potrzeb nabywcy. Opłata za system jednorazowa. Licencja na Użytkowanie wieczysta. 
Dostęp do aktualizacji i pomocy technicznej roczny z możliwością przedłużenia.

Zalecany sprzęt do instalacji oprogramowania: spełniający minimalne wymogi systemów MS Windows 10/11.

KT PSZOK Cloud

Aplikacja internetowa kierowana do małych gmin nieposiadających własnej infrastruktury informatycznej. Abonament za dostęp do aplikacji - miesięczny. 

Zalecany sprzęt wykorzystytwany do pracy z aplikacją: dowolne urządzenie wspierające aktualne wersje przeglądarek internetowych, ekran o wielkości minimum 10 cali.

Ekonomiczna wersja programu dedykowana małym, jednostanowiskowym instalacjom.

Możliwa do wdrożenia samodzielnie przez użytkownika. Opłata za system jednorazowa. Licencja na użytkowanie wieczysta. Dostęp do aktualizacji i pomocy technicznej roczny z możliwościa przedłużenia.

Zalecany sprzęt do instalacji oprogramowania: spełniający minimalne wymogi systemów MS Windows 10/11
OPCJE PROGRAMU EWIDENCJA PRZYJĘĆ ODPADÓW Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Ewidencja odpadów Nadzór nad gospodarką magazynową Kontrola limitów

Limity mogą być określane wagowo i ilościowo (sztuki – często stosowane dla opon)

Możliwość naliczania opłat za nadlimity Import bilansu otwarcia przyjęć odpadów z plików XLS

Przydatne w wypadku rozpoczęcia pracy w ciągu roku, aby uwzględniać w kontroli limitów wcześniej przyjęte frakcje odpadów od mieszkańców

Integracja z BDO

Aplikacja pobiera dane o odpadach z rejestru BDO poprzez dedykowane API na podstawie Kart Ewidencji Odpadów Komunalnych. Po stronie użytkownika pozostaje podać swój identyfikator, indywidualny klucz oraz miejsce działalności.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Moduł wagowy OBSŁUGA REJESTRU NIERUCHOMOŚCI Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Wprowadzanie ręczne Import i aktualizacja na żądanie z plików CSV, XLS

Import i aktualizacja danych nieruchomości z plików CSV i XSLX przygotowanych wg dokumentacji

Podział nieruchomości na kategorie

Podział nieruchomości ze względu na rodzaj zabudowy, rodzaj złożonej deklaracji (kompostownik). Umożliwia przypisanie oddzielnych zestawów limitów. W wypadku zabudowy wielomieszkaniowej istnieje możliwość określenia limitu na cały budynek lub poszczególne lokale bez konieczności wyszczególniania lokali w rejestrze nieruchomości.

OPCJE IDENTYFIKACJI MIESZKAŃCA Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Manualne wyszukiwanie nieruchomości w rejestrze z zastosowaniem zaawansowanego filtrowania Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Karty z kodem kreskowym/QR Karty RFID RAPORTY I WYDRUKI Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Zestaw standardowych raportów

Przykładowe raporty:
- Zestawienie przyjętych odpadów z pominięciem mieszkań.
- Raport stanu magazynu odpadów na dzień ...
- Przyjęte odpady
- Raport przyjętych odpadów wg kontrahenta
- Raport przyjęć odpadów wg okresu i podmiotu przyjmującego
- Raport przyjęć odpadów wg nieruchomości
- Karty - historia zmian
- Przyjęcia z przekroczenia limitu
- Rozliczenia przyjęć ponad limit wg odpadu
- Przyjęcia od nieruchomości

Eksport danych o przyjęciach do Excel

Zbiór wszystkich danych przeznaczony do samodzielnej analizy i przygotowania własnych raportów.

Wydruk potwierdzenia przyjęcia odpadów dla mieszkańca Raporty dla BDO Sprawozdanie komunalne PSZOK w oparciu o BDO

Narzędzie upraszczające przygotowanie danych niezbędnych do rocznego sprawozdania komunalnego w systemie BDO.

Analiza danych w ujęciu geograficznym

Tzw "mapa ciepła" ukazująca źródło przyjmowanego odpadu na mapie gminy.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Wydruk paragonowy

Wydruk potwierdzenia przyjęcia odpadu na drukarce paragonowej

INSTALACJA SYSTEMU Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Wdrożenie samodzielne Praca jednostanowiskowa Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Wdrożenie przez KT-Soft Wymagany dostęp do sieci internet

Dostęp do internetu umożliwia aktualizowanie danych o nieruchomościach, ich automatyczny import, komunikację z portalem BDO.

SZKOLENIE I WSPARCIE TECHNICZNE Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Samouczek programu

Pełny zestaw scenariuszy dostępny w programie zakładka Pomoc oraz filmiki instruktażowe na Youtube.

Wsparcie powdrożeniowe

Wsparcie trwa 12 miesięcy od wystawienia faktury sprzedaży. Kolejny dostęp do aktualizacji po opłaceniu 30% wartości licencji programu.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Szkolenie online
Wersja programu dla wymagających użytkowników z szerkomim wachlarzem możliwości konfiguracji o dostosowania do potrzeb nabywcy.

Opłata za system jednorazowa. Licencja na Użytkowanie wieczysta. Dostęp do aktualizacji i pomocy technicznej roczny z możliwością przedłużenia.

Zalecany sprzęt do instalacji oprogramowania: spełniający minimalne wymogi systemów MS Windows 10/11.
OPCJE PROGRAMU EWIDENCJA PRZYJĘĆ ODPADÓW Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Ewidencja odpadów Nadzór nad gospodarką magazynową Kontrola limitów

Limity mogą być określane wagowo i ilościowo (sztuki – często stosowane dla opon)

Możliwość naliczania opłat za nadlimity Import bilansu otwarcia przyjęć odpadów z plików XLS

Przydatne w wypadku rozpoczęcia pracy w ciągu roku, aby uwzględniać w kontroli limitów wcześniej przyjęte frakcje odpadów od mieszkańców

Integracja z BDO

Aplikacja pobiera dane o odpadach z rejestru BDO poprzez dedykowane API na podstawie Kart Ewidencji Odpadów Komunalnych. Po stronie użytkownika pozostaje podać swój identyfikator, indywidualny klucz oraz miejsce działalności.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Moduł wagowy OBSŁUGA REJESTRU NIERUCHOMOŚCI Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Wprowadzanie ręczne Import i aktualizacja na żądanie z plików CSV, XLS

Import i aktualizacja danych nieruchomości z plików CSV i XSLX przygotowanych wg dokumentacji

Import automatyczny

Możliwość zautomatyzowanego aktualizowania rejestru nieruchomości z zewnętrznych źródeł.

Podział nieruchomości na kategorie

Podział nieruchomości ze względu na rodzaj zabudowy, rodzaj złożonej deklaracji (kompostownik). Umożliwia przypisanie oddzielnych zestawów limitów. W wypadku zabudowy wielomieszkaniowej istnieje możliwość określenia limitu na cały budynek lub poszczególne lokale bez konieczności wyszczególniania lokali w rejestrze nieruchomości.

OPCJE IDENTYFIKACJI MIESZKAŃCA Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Manualne wyszukiwanie nieruchomości w rejestrze z zastosowaniem zaawansowanego filtrowania Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Karty z kodem kreskowym/QR Karty RFID RAPORTY I WYDRUKI Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Zestaw standardowych raportów

Przykładowe raporty:
- Zestawienie przyjętych odpadów z pominięciem mieszkań.
- Raport stanu magazynu odpadów na dzień ...
- Przyjęte odpady
- Raport przyjętych odpadów wg kontrahenta
- Raport przyjęć odpadów wg okresu i podmiotu przyjmującego
- Raport przyjęć odpadów wg nieruchomości
- Karty - historia zmian
- Przyjęcia z przekroczenia limitu
- Rozliczenia przyjęć ponad limit wg odpadu
- Przyjęcia od nieruchomości

Eksport danych o przyjęciach do Excel

Zbiór wszystkich danych przeznaczony do samodzielnej analizy i przygotowania własnych raportów.

Wydruk potwierdzenia przyjęcia odpadów dla mieszkańca Raporty dla BDO Sprawozdanie komunalne PSZOK w oparciu o BDO

Narzędzie upraszczające przygotowanie danych niezbędnych do rocznego sprawozdania komunalnego w systemie BDO.

Analiza danych w ujęciu geograficznym

Tzw "mapa ciepła" ukazująca źródło przyjmowanego odpadu na mapie gminy.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Wydruk paragonowy

Wydruk potwierdzenia przyjęcia odpadu na drukarce paragonowej

INSTALACJA SYSTEMU Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Wdrożenie przez KT-Soft Praca wielostanowiskowa Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Rozbudowa o dodatkowe funkcje Indywidualny zestaw rapotów i wzorów wydruków Współpraca wielu punktów w ramach jednego systemu Praca jednostanowiskowa Dostęp do internetu umożliwia aktualizowanie danych o nieruchomościach, ich automatyczny import, komunikację z portalem BDO. SZKOLENIE I WSPARCIE TECHNICZNE Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Szkolenie online Samouczek programu

Pełny zestaw scenariuszy dostępny w programie zakładka Pomoc oraz filmiki instruktażowe na Youtube.

Wsparcie powdrożeniowe

Wsparcie trwa 12 miesięcy od wystawienia faktury sprzedaży. Kolejny dostęp do aktualizacji po opłaceniu 30% wartości licencji programu.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Szkolenie u nabywcy
Aplikacja internetowa kierowana do małych gmin nieposiadających własnej infrastruktury informatycznej.

Abonament za dostęp do aplikacji - miesięczny.

Zalecany sprzęt wykorzystytwany do pracy z aplikacją: dowolne urządzenie wspierające aktualne wersje przeglądarek internetowych, ekran o wielkości minimum 10 cali.
OPCJE PROGRAMU EWIDENCJA PRZYJĘĆ ODPADÓW Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Ewidencja odpadów Nadzór nad gospodarką magazynową Kontrola limitów Możliwość naliczania opłat za nadlimity Import bilansu otwarcia przyjęć odpadów z plików XLS

Przydatne w wypadku rozpoczęcia pracy w ciągu roku, aby uwzględniać w kontroli limitów wcześniej przyjęte frakcje odpadów od mieszkańców

Integracja z BDO

Aplikacja pobiera dane o odpadach z rejestru BDO poprzez dedykowane API na podstawie Kart Ewidencji Odpadów Komunalnych. Po stronie użytkownika pozostaje podać swój identyfikator, indywidualny klucz oraz miejsce działalności.

OBSŁUGA REJESTRU NIERUCHOMOŚCI Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Wprowadzanie ręczne Import i aktualizacja na żądanie z plików CSV, XLS

Import i aktualizacja danych nieruchomości z plików CSV i XSLX przygotowanych wg dokumentacji

Podział nieruchomości na kategorie

Podział nieruchomości ze względu na rodzaj zabudowy, rodzaj złożonej deklaracji (kompostownik). Umożliwia przypisanie oddzielnych zestawów limitów. W wypadku zabudowy wielomieszkaniowej istnieje możliwość określenia limitu na cały budynek lub poszczególne lokale bez konieczności wyszczególniania lokali w rejestrze nieruchomości.

OPCJE IDENTYFIKACJI MIESZKAŃCA Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Manualne wyszukiwanie nieruchomości w rejestrze z zastosowaniem zaawansowanego filtrowania RAPORTY I WYDRUKI Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Zestaw standardowych raportów

Przykładowe raporty:
- Zestawienie przyjętych odpadów z pominięciem mieszkań.
- Raport stanu magazynu odpadów na dzień ...
- Przyjęte odpady
- Raport przyjętych odpadów wg kontrahenta
- Raport przyjęć odpadów wg okresu i podmiotu przyjmującego
- Raport przyjęć odpadów wg nieruchomości
- Karty - historia zmian
- Przyjęcia z przekroczenia limitu
- Rozliczenia przyjęć ponad limit wg odpadu
- Przyjęcia od nieruchomości

Eksport danych o przyjęciach do Excel

Zbiór wszystkich danych przeznaczony do samodzielnej analizy i przygotowania własnych raportów.

Wydruk potwierdzenia przyjęcia odpadów dla mieszkańca Raporty dla BDO Sprawozdanie komunalne PSZOK w oparciu o BDO

Narzędzie upraszczające przygotowanie danych niezbędnych do rocznego sprawozdania komunalnego w systemie BDO.

Analiza danych w ujęciu geograficznym

Tzw "mapa ciepła" ukazująca źródło przyjmowanego odpadu na mapie gminy.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Wydruk paragonowy

Wydruk potwierdzenia przyjęcia odpadu na drukarce paragonowej

INSTALACJA SYSTEMU Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Wdrożenie przez KT-Soft Praca wielostanowiskowa Wymagany dostęp do sieci internet Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Współpraca wielu punktów w ramach jednego systemu Praca jednostanowiskowa Wymagany dostęp do sieci internet SZKOLENIE I WSPARCIE TECHNICZNE Funkcje standardowe   Funkcja Standardowa Samouczek programu

Pełny zestaw scenariuszy dostępny w programie zakładka Pomoc oraz filmiki instruktażowe na Youtube.

Wsparcie powdrożeniowe

Wsparcie trwa 12 miesięcy od wystawienia faktury sprzedaży. Kolejny dostęp do aktualizacji po opłaceniu 30% wartości licencji programu.

Opcje za dodatkowa opłatą   Dodatkowa opłata Szkolenie online
OPCJE PROGRAMU
KT PSZOK Start
KT PSZOK Pro
KT PSZOK Cloud
EWIDENCJA PRZYJĘĆ ODPADÓW
Ewidencja odpadów
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Nadzór nad gospodarką magazynową
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Moduł wagowy
Dodatkowa opłata
Dodatkowa opłata
Funkcja Niedostępna
Kontrola limitów
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Możliwość naliczania opłat za nadlimity
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Import bilansu otwarcia przyjęć odpadów z plików XLS
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Integracja z BDO
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
OBSŁUGA REJESTRU NIERUCHOMOŚCI
Wprowadzanie ręczne
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Import i aktualizacja na żądanie z plików CSV, XLS
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Import automatyczny
Dodatkowe informacje
Funkcja Niedostępna
Funkcja Standardowa
Funkcja Niedostępna
Podział nieruchomości na kategorie
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
OPCJE IDENTYFIKACJI MIESZKAŃCA
Manualne wyszukiwanie nieruchomości w rejestrze z zastosowaniem zaawansowanego filtrowania
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Karty z kodem kreskowym/QR
Dodatkowa opłata
Dodatkowa opłata
Funkcja Niedostępna
Karty RFID
Dodatkowa opłata
Dodatkowa opłata
Funkcja Niedostępna
RAPORTY I WYDRUKI
Zestaw standardowych raportów
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Eksport danych o przyjęciach do Excel
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Wydruk potwierdzenia przyjęcia odpadów dla mieszkańca
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Raporty dla BDO
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Sprawozdanie komunalne PSZOK w oparciu o BDO
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Analiza danych w ujęciu geograficznym
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Wydruk paragonowy
Dodatkowe informacje
Dodatkowa opłata
Dodatkowa opłata
Funkcja Niedostępna
INSTALACJA SYSTEMU
Wdrożenie samodzielne
Funkcja Standardowa
Funkcja Niedostępna
Funkcja Niedostępna
Wdrożenie przez KT-Soft
Dodatkowa opłata
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Rozbudowa o dodatkowe funkcje
Funkcja Niedostępna
Dodatkowa opłata
Funkcja Niedostępna
Indywidualny zestaw raportów i wzorów wydruków
Funkcja Niedostępna
Dodatkowa opłata
Funkcja Niedostępna
Współpraca wielu punktów w ramach jednego systemu
Dodatkowe informacje
Funkcja Niedostępna
Dodatkowa opłata
Dodatkowa opłata
Praca jednostanowiskowa
Funkcja Standardowa
Dodatkowa opłata
Dodatkowa opłata
Praca wielostanowiskowa
Funkcja Niedostępna
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Wymagany dostęp do sieci internet
Dodatkowa opłata
Dodatkowa opłata
Funkcja Standardowa
SZKOLENIE I WSPARCIE TECHNICZNE
Szkolenie u nabywcy
Funkcja Niedostępna
Dodatkowa opłata
Funkcja Niedostępna
Szkolenie online
Dodatkowa opłata
Funkcja Standardowa
Dodatkowa opłata
Samouczek programu
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Wsparcie powdrożeniowe
Dodatkowe informacje
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa
Funkcja Standardowa Funkcja Standardowa      

Dodatkowa opłata Opcja za dodatkową opłatą      

Funkcja Niedostępna Funkcja Niedostępna