KT-Pszok
System Obsługi Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

KT-Pszok

W skład KT-Pszok wchodzą program centralny dla UM oraz program dla Pszok. 

Główne funkcje programu centralnego dla UM:

# Funkcja
1 Przypisywanie kart RFID do nieruchomości.
2 Rejestr nieruchomości pozyskiwany z zewnętrznego źródła (np. plik XLS).
3 Rejestr rodzajów odpadów.
4 Rejestr odpadów oddanych na "konto" danej nieruchomości (budowany na bazie danych przekazywanych przez programy PSZOK).
5 Wprowadzenie ręcznych oświadczeń o oddaniu śmieci (dla mieszkańców, którzy zapomnieli lub zgubili kartę RFID).

Główne funkcje programu dla Pszok:

# Funkcja
1 Identyfikacja właściciela nieruchomości na podstawie karty RFID
2 Rejestracja rodzajowa i ilościowa dostarczonych śmieci. Ilość (waga lub objętość) zostaje wprowadzona do systemu ręcznie.
3 Opcjonalny wydruk potwierdzenia dla oddającego odpady potwierdzający oddaną ilość.
4 Możliwy wydruk papierowego oświadczenia, gdy brak kart RFID.
5 Konfiguracja listy rodzajów odpadów obsługiwanych przez dany Pszok.
6 Identyfikacja operatora programu i rejestracja prowadzonych przez niego czynności.
7 Rejestracja oddanych odpadów przy użyciu karty RFID powinna wymagać podwójnego użycia tej karty - na początku i na końcu procesu.

Dlaczego KT-Pszok?


System jest w pełni zgodny z rekomendacją oraz wytycznymi dla Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Środowiska). Link do dokumentu tutaj.

Program optymalizuje poces obsługi odbioru odpadów, tworzenia dedykowanych raportów oraz przyczynia się do minimalizacji kosztów utrzymania PSZOK.

Nasza oferta

Kontakt z nami

Na wszelkie zapytania jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

KT-SOFT S.C.
43-410 Zebrzydowice
ul. Dworcowa 13

NIP: 548-254-13-39
REGON: 240757970

KT-Soft S.C. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Prowadzimy działalność w zakresie produkcji dedykowanego oprogramowania, świadczymy usługi wdrożeniowe, konsultacje oraz obsługę informatyczną firm. Jesteśmy obecni na rynku od 1993 roku. Jako spółka działamy od roku 2007.

Sekretariat:
Tel: +48 32 720 64 91
Email: ktsoft (@) ktsoft.pl
Dział handlowy:
Tel: +48 32 720 64 91
Tel: +48 667 161 880
Wsparcie techniczne:
Tel: +48 32 720 64 92

Śledź nas w mediach społecznościowych

© 2018 KT-Soft
Wszelkie prawa zastrzeżone.