KT-Plus
KT-Plus to zintegrowany system zarządzania przędsiębiorstwem

Opis programu

KT-PLUS to zintegrowany system informatyczny łączący cechy systemów klasy CRM, ERP i Business Intelligence, wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwami średniej wielkości.

System umożliwia ewidencjonowanie zdarzeń biznesowych i gospodarczych, śledzenie transakcji i procesów na każdym etapie realizacji. KT-PLUS generuje zestawienia i analizy ułatwiające podejmowanie optymalnych decyzji biznesowych. KT-PLUS zapewnia wsparcie dla Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000. W projekcie systemu zastosowano rozwiązania zapewniające łatwość adaptacji do zmieniających się wymogów przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. KT-PLUS wspiera zarządzanie firmami wielooddziałowymi, gwarantuje spójność, integralność i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Relacje z klientami (CRM)

KT-PLUS powstał i jest rozwijany jako produkt koncentrujący się na obsłudze kontrahenta. Jest więc zupełnie wolny od niedogodności związanych z integracją CRM-ERP. Zastosowana technologia umożliwia dostosowanie systemu do specyfiki przedsiębiorstwa i nie powoduje konieczności zmiany wypracowanych i sprawdzonych metod pracy.

Zdarzenia

Zdarzenia służą do rejestracji transakcji biznesowych. W wielu firmach pod pojęciem zdarzeń rozumie się takie terminy jak projekt, kontrakt, sprawa, zlecenie produkcyjne. Przebieg zdarzenia jest dostosowywany indywidualnie dla każdego klienta według potrzeb.

Hurtownia danych

Hurtownia danych jest integralną częścią systemu, dzięki czemu jest automatycznie aktualizowana w ustalonym czasie. Zapis danych w hurtowni jest optymalizowany pod kątem przeprowadzania analiz.

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) często nazywany „Systemem wspomagania decyzji” lub „System informowania kierownictwa” jest zbiorem koncepcji, metod i procesów, których celem jest ulepszenie decyzji biznesowych przy wykorzystaniu danych zawartych we wszystkich zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa oraz doświadczeniu i wiedzy pracowników. KT-Plus udostępnia użytkownikowi szereg funkcji umożliwiających zarówno przeprowadzanie analiz na podsta­wie zdefiniowanych danych, jak i organizację tych danych, zgodnie z wymaga­niami i oczekiwaniami.

Raporty i analizy

Moduł analityczno – raportujący wykorzystujący zarówno dane transakcyjne oraz zapisane w hurtowni danych. Przygotowanie raportów analitycznych dla księgowości – (między innymi Intrastat).

Gospodarka magazynowa

Umożliwia obsługę dokumentów magazynowych (PZ, WZ, MM…), zarządzanie zapasami, obsługę cenników, zarządzanie produktami. Moduł umożliwia pracę z wieloma magazynami, magazyny mogą być obsługiwane zgodnie z szczególnymi algorytmami (magazyny własne, depozytowe, przypisane konkretnym kontrahentom…). Nazwy towarów mogą być wprowadzane w różnych językach. Przy wydruku dokumentów zawsze zostanie wybrana nazwa właściwa dla wybranego kontrahenta.

Sprzedaż

Rejestracja transakcji sprzedaży krajowej i eksportowej, obsługa dokumentów korygujących. Rejestracja możliwa w dowolnej walucie, kurs automatycznie aktualizowany na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.

Zakupy

Rejestracja transakcji zakupu od kontrahentów krajowych i zagranicznych. Możliwa rejestracja transakcji w różnych walutach. Kurs automatycznie aktualizowany na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu. Możliwe obciążenie zakupów kosztami ( transport, różnice kursowe, usługi dodatkowe).

Płatności

Rejestracja wszystkich płatności (gotówka, zaliczka, przelewy bankowe, kompensaty). Płatności są wiązane z konkretnymi dokumentami (sprzedaży, zakupu), system monitoruje przeterminowane płatności i generuje powiązane z tym raporty. Tworzy raporty kasowe oraz wspiera windykację należności. Ostrzega przed transakcjami z zadłużonymi kontrahentami. System tworzy paczki przelewów (Elixir-O) oraz umożliwia import wyciągów bankowych (format MT940).

Windykacja należności

Moduł umożliwiający kontrolę nad procesem odzyskiwania należności od dłużników.

Prezentacja video

Nasza oferta

Kontakt z nami

Na wszelkie zapytania jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

KT-SOFT S.C.
43-410 Zebrzydowice
ul. Dworcowa 13

NIP: 548-254-13-39
REGON: 240757970

KT-Soft S.C. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Prowadzimy działalność w zakresie produkcji dedykowanego oprogramowania, świadczymy usługi wdrożeniowe, konsultacje oraz obsługę informatyczną firm. Jesteśmy obecni na rynku od 1993 roku. Jako spółka działamy od roku 2007.

Sekretariat:
Tel: +48 32 720 64 91
Email: ktsoft (@) ktsoft.pl
Dział handlowy:
Tel: +48 32 720 64 91
Tel: +48 667 161 880
Wsparcie techniczne:
Tel: +48 32 720 64 92

Śledź nas w mediach społecznościowych

© 2018 KT-Soft
Wszelkie prawa zastrzeżone.