KT Konwerter Księgowy
KT Konwerter Księgowy to aplikacja dla księgowych i biur rachunkowych która pozwala na przekształcenie plików z danymi faktur przesyłanymi przez klientów biura do formatu akceptowanego przez używane oprogramowanie księgowe.

Pobierz Program

Aktualna wersja:
2017.11.0.332


Program po instalacji pracuje w wersji DEMO.

Umo­żli­wia ona wy­ko­na­nie kon­wersji z ograni­czen­iem do 5 do­ku­men­tów. Plik wej­ścio­wy mo­że za­wie­rać do­wol­ną li­czbę do­ku­men­tów, na­to­miast do pli­ku wyj­ścio­wego za­pi­sy­wa­ne jest tyl­ko 5 lo­so­wych do­ku­men­tów. Za­kup li­cen­cji po­wo­du­je odblo­ko­wa­nie wy­bra­nych for­ma­tów pro­gr­amu do peł­nej wer­sji.


Wyślij zapytanie

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania:

Tel: +48 32 720 64 91
Tel: +48 32 720 64 92

Kontakt z nami

Na wszelkie zapytania jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

KT-SOFT S.C.
43-410 Zebrzydowice
ul. Dworcowa 13

NIP: 548-254-13-39
REGON: 240757970

KT-Soft S.C. jest firmą informatyczną specjalizującą się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu systemów informatycznych. Prowadzimy działalność w zakresie produkcji dedykowanego oprogramowania, świadczymy usługi wdrożeniowe, konsultacje oraz obsługę informatyczną firm. Jesteśmy obecni na rynku od 1993 roku. Jako spółka działamy od roku 2007.

Sekretariat:
Tel: +48 32 720 64 91
Email: ktsoft (@) ktsoft.pl
Dział handlowy:
Tel: +48 32 720 64 91
Tel: +48 667 161 880
Wsparcie techniczne:
Tel: +48 32 720 64 92

Śledź nas w mediach społecznościowych

© 2020 KT-Soft
Wszelkie prawa zastrzeżone.