Sytuacja wymusiła pracę zdalną?
Boisz się, że nie zdąrzysz ze złożeniem deklaracji i plików JPK VAT?

Skorzystaj za darmo z pełnej wersji programu KT Konwerter Księgowy

Wypełnij poniższe zamówienie darmowej licencji,
a na podany przez Ciebie adres email otrzymasz plik licencji do programu.
Przesłana licencja pozwoli na korzystanie z pełnej funkcjonalności programu KT Konwerter Księgowy do 25 marca 2020r.

Podany numer NIP musi być poprawny, umożliwiający identyfikację podmiotu w bazie GUS

W zależności od wyboru zostanie dostarczona odpowiednia licencja

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od KT-Soft S.C. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail informacji handlowych, dotyczących produktów i uslug oferowanych przez KT-Soft S.C. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)
Wyrażam zgodę na przekazywanie przez KT-Soft S.C. treści, dotyczących oferty usług i poduktów KT-Soft na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych podanych w Formularzu jest KT-Soft S.C. z siedzibą w Zebrzydowicach, ul. Dworcowa 13. Podanie danych jest wymagane do wygenerowania oraz przesłania pod wskazany adres email klucza licencji. Pomiotowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych oraz prawo ich poprawiania. Oświadczenia w tym zakresie należy składać pod numerem telefonu +48 32 720 64 91 lub na adres mailowy ktsoft@ktsoft.pl

KT-Soft S.C. zastrzega, że pierwszeństwo wsparcia technicznego mają użytkownicy komercyjnych licencji. Wsparcie dla użytkowników darmowych licencji będzie realizowane w ramach dostępnych środków.

Podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub uniemożliwiających weryfikację może być powodem odmowy udzielenia darmowej licencji.

« Powrót do strony programu KT Konwerter Księgowy