Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Krajowy System e-Faktur

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Krajowy System e-Faktur

Jakie są środowiska pracy KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) został udostępniony dla użytkowników w 3 wersjach zwanych środowiskami:

  • Środowisko produkcyjne przeznaczone do realnego, wiążącego prawnie wystawiania i pobierania faktur. Wymaga dostępu potwierdzonego podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Aplikacja podatnika dostępna jest pod adresem https://ksef.mf.gov.pl/web/
  • Środowiska testowe przeznaczone do sprawdzania działania oraz nauki obsługi KSeF. Przygotowane zostały dwa takie środowiska różniące się sposobem autoryzacji dostępu:
  • Środowisko testowe, które przeznaczone jest głównie dla programistów i nie wymaga dla uzyskania dostępu, autoryzacji przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Każdy może się zidentyfikować jako dowolny NIP i wystawiać oraz pobierać faktury. Korzystając z tego środowiska należy uważać, aby wystawiane dokumenty nie zawierały danych wrażliwych, ponieważ dostęp do nich jest możliwy przez każdego użytkownika. Aplikacja podatnika jest dostępna pod adresem https://ksef-test.mf.gov.pl/web
  • Środowisko przedprodukcyjne - DEMO. W tym wypadku dostęp jest już zabezpieczony wymogiem podania realnych danych identyfikacyjnych i rzeczywistych podpisów. Mimo, że wystawiane faktury nie mają znaczenia prawnego to także należy unikać umieszczania w nich wrażliwych i tajnych danych. Aplikacja podatnika jest dostępna pod adresem https://ksef-demo.mf.gov.pl/web

Jak zalogować się do KSeF?

Jednym z pierwszych kroków przy korzystaniu z KSeF powinno być uzyskanie dostępu do aplikacji podatnika, która jest podstawowym narzędziem do zarządzaniu uprawnieniami dostępu do KSeF oraz dostępu do faktur.

W zależności od wyboru środowiska KSeF z jakim chcemy testować lub już realnie pracować proces logowania do aplikacji podatnika może się różnić.

W wypadku środowisk produkcyjnego i DEMO konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego uprawnionego do dostępu do danego podmiotu. W wypadku środowiska testowego możemy uzyskać dostęp do dowolnego podmiotu.
Proces logowania dla każdego przypadku został opisany w kolejnych rozdziałach:

Jak uzyskać token?

W celu ułatwienia współpracy różnych programów z KSeF istnieje możliwość utworzenia tzw. Tokenu, który umożliwia dostęp do danych KSeF poprzez mechanizmy API (dostęp dla programów komputerowych) ze wskazanymi uprawnieniami.

Konwerter także wykorzystuje ten mechanizm i dla pobierania faktur wymaga podania utworzonego wg poniższej instrukcji tokenu.

Instrukcja generowania tokenu jest dostępna tutaj.