Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Aktualność

Urzędy gmin w obliczu selektywnego zbierania odpadów

Gminy zmagają się z wieloma problemami „śmieciowymi”: ogromną ilością odpadów zmieszanych, brakiem kontroli przyjmowanych odpadów oraz obsługą na PSZOK osób nieuprawnionych do oddania śmieci komunalnych.

 

Tworzenie i gospodarowanie punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) należy do obowiązkowych zadań własnych każdej gminy (art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; dalej: u.c.p.g.). Pomimo ustawy nakładającej ten obowiązek gminy często zmagają się z dylematem sposobu utworzenia takiego miejsca.

 

Wyrobione standardy przyjmowania odpadów w wielu punktach PSZOK w Polsce dalekie są od nowoczesnych i praktycznych rozwiązań.

Prowadzenie ewidencji odbioru w „zeszycie” jest często praktykowaną metodą rejestracji mieszkańca w punktach PSZOK. Karkołomnym wyczynem jest wówczas sporządzenie sprawozdania z przyjętych przez PSZOK odpadów. Taki Punkt jest generatorem kosztów dla gminy a dalej dla jej mieszkańców. Szczelny system ewidencji odpadu i identyfikacji nieruchomości (mieszkańca) jest sprawdzonym narzędziem do gospodarnego prowadzenia punktu PSZOK w gminie.  Przyjmowanie odpadów od osób do tego uprawnionych pozwala na wyegzekwowanie opłaty za przekroczenie limitu masy oddanego np. gruzu, opon czy papy.

W niektórych gminach, w punktach selektywnie zbierających odpady komunalne z powodzeniem stosowane są programy i aplikacje webowe,  których zadaniem jest wspomóc punkty PSZOK w najważniejszych zadaniach. Na rynku znajdziemy kilka firm informatycznych posiadających w swojej ofercie oprogramowanie dedykowane dla PSZOK. Różnorodność propozycji powinna zadowolić nabywców. Problem z różnymi aplikacjami zaczyna się na poziomie dostosowania go do potrzeb gminy. W tych szrankach pozostają tylko ci producenci, którzy potrafią na bieżąco dostosowywać program do oczekiwań klienta.

Wypracowane w wieloletnim doświadczeniu praktyki pozwalają na szersze spojrzenie na oprogramowanie w pełni zaspokajające potrzeby wobec PSZOK. Najważniejszą kwestią jest ewidencja odbioru odpadu. Dobrze sklasyfikowany odpad i przypisanie go do właściwej nieruchomości stanowi klucz dobrego odbioru. Ciekawe rozwiązanie znajdziemy w systemie KT PSZOK, gdzie narzędziem identyfikacyjnym są tu karty zbliżeniowe lub z nadrukowanym kodem kreskowym bądź QR. Gminy korzystające z tego rozwiązania nie muszą borykać się z identyfikacją mieszkańca, sprawdzaniem deklaracji czy uiszczeniem opłaty za śmieci. Ponadto nie muszą przejmować się przepisami RODO, na które powołują się mieszkańcy w obliczu legitymowania za pomocą dokumentu tożsamości. System KT PSZOK odciąża pracownika Punktu od tych dylematów. Powyższe kwestie rozwiązane są tu poprzez synchronizację danych z programem wymiarowym gminy. Karty identyfikacyjne mają w KT PSZOK szerokie zastosowanie. W systemie otwierają automatycznie konto nieruchomości, gdzie pracownik Punktu widzi do jakiego rodzaju odpadu mieszkaniec (nieruchomość) jest uprawniony do przekazania. Oprócz tego wyświetlają się alerty o przekroczonych limitach, nieopłaconych rachunkach za przekroczenie w przypadku przyjmowania przez PSZOK opłaty. Karta identyfikacyjna może również autoryzować wjazd mieszkańca na teren PSZOK przy przekraczaniu bramy wjazdowej lub szlabanu.

Proste rozwiązania są najskuteczniejsze.

Gminy stosujące system identyfikacji za pomocą kart uszczelniają proces oddawania odpadów. Płyną za tym również korzyści autopromocji gminy, która idąc za duchem czasu dba o swych mieszkańców. Karty PSZOK stanowią klucz logowania do portalu internetowego czy w aplikacji mobilnej, gdzie każdy uprawniony użytkownik  ma wgląd we własne konto w gminnym systemie punktu PSZOK.

Sprawa segregacji odpadów jest tematem trudnym i uciążliwym dla gmin i ich mieszkańców. Jest szansa, że małymi kroczkami, które usprawniają ten proces dojdziemy kiedyś do punktu, w którym będziemy dumni ze swych działań gospodarowania śmieciami komunalnymi.