Powrót do góry
Szukaj w serwisie Facebook KT SOFT rozwiązania dla księgowości przycisk Youtuba
Programy księgowe

Aktualność

WSTO, OSS a KT Konwerter Księgowy

WSTO czyli wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to pojęcie wprowadzone do porządku prawnego 1 lipca 2021 roku, w związku z wprowadzeniem tzw. unijnego pakietu VAT e-commerce. WSTO zastąpiło dotychczasowo występującą sprzedaż wysyłkową z i na terytorium kraju. Według nowych przepisów WSTO występuje, gdy spełnione są następujące warunki: 

  • Sprzedawane towary są dostarczane przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium jednego państwa UE na terytorium innego państwa UE, 

  • Nabywca nie ma obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), 

  • Dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu, lub towarami wymagającymi instalowania lub montażu. 

W ramach WSTO miejscem dostawy towarów jest kraj, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia transportu lub wysyłki. W związku z tym podatnik ma dwie możliwości opodatkowania takich transakcji: rozliczanie VAT w kraju do którego trafiły towary lub wybór nowej procedury VAT OSS. 

Procedura VAT OSS – co to takiego?

Procedura unijna VAT OSS (One Stop Shop) oraz nieunijna IOSS ( Import One Stop Shop) są następstwem, a w zasadzie rozszerzeniem procedury MOSS (Mini One Stop Shop) i dotyczą rozliczania podatku VAT związanego z transakcjami sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na rzecz osób prywatnych z innych krajów UE. Zmiany w sposobie rozliczania zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. Według ustawy o VAT procedura OSS dotyczy rozliczania należnego podatku VAT państwu członkowskiemu, w którym zakończyła się wysyłka lub transport towarów do dostawcy albo w którym miało miejsce świadczenie usług, za pośrednictwem kraju członkowskiego, w którym podatnik ma swoją siedzibę, lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Dotychczas podmiot sprzedający towary osobom prywatnym z innych krajów UE, po przekroczeniu limitu 10 000 euro, musiał dokonać rejestracji do VAT w kraju przekroczenia limitu. Po 1 lipca, podmiot zarejestrowany do OSS, nadal może rozliczać podatek VAT we własnym kraju, stosując stawki VAT odpowiednie dla kraju nabywcy. 

VAT OSS, a JPK VAT

W nowych przepisach na próżno szukać bezpośredniej informacji czy i jak oznaczać transakcje, w ramach procedury VAT OSS, w JPK VAT. Do wątpliwości odniosło się Ministerstwo Finansów, które przekazało, że transakcji rozliczanych w ramach procedur OSS nie wykazuje się w plikach JPK_VAT. Jeśli jednak podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, ale nie jest ona rozliczana w ramach procedury OSS, powinien takie transakcje wykazać w pliku JPK V7 stosując oznaczenie „EE”. Od stycznia 2022 roku oznaczenie to zmieni swoją nazwę i będzie występować jako „WSTO_EE”. Brak oznaczenia VAT OSS w JPK nie oznacza, że podatnik nie musi raportować tego typu transakcji. W ramach tej procedury, podatek VAT rozliczany jest poprzez złożenie osobnej deklaracji VIU-DO. 

Obsługa OSS w KT Konwerterze Księgowym

Wprowadzenie pakietu e-commerce zawierającego przepisy dotyczące nowych procedur wymusiło na dostawcach oprogramowania fakturującego i księgowego zmiany w funkcjonowaniu programów. Część producentów bardzo poważnie podeszła do sprawy i szybko dostosowała swoje programy, część do dzisiaj nie ma w swoich aplikacjach obsługi OSS, a jeszcze inni wprowadzili OSS do swoich programów częściowo, np. pozwalając wprowadzać dokumenty OSS do systemu księgowego „ręcznie”, a kompletnie zapominając o imporcie danych. KT Konwerter Księgowy również stanął przed wyzwaniem obsługi nowych elementów. Konwersja procedury OSS jest systematycznie dodawana dla kolejnych formatów wejściowych i wyjściowych. Ze względu na największą, na rynku konwerterów, liczbę obsługiwanych formatów, proces aktualizacji programu jest rozciągnięty w czasie. Jeśli w Państwa programie, lub programie podmiotu, który Państwo obsługują zostały wprowadzone oznaczenia dotyczące OSS, a KT Konwerter Księgowy ich nie obsługuje prosimy o kontakt na adres: konwerter@ktsoft.pl